DAMtv – Bánh Tráng Nướng – OFFICIAL

157

Là một sản phẩm từ DAMtv
Facebook: https://www.facebook.com/DAMtivi

Đạo diễn: Huỳnh Lập
Diễn viên: Yin Trần, Lê Nhân, Thư Lê, Hồng Tú
Ý tưởng: Huỳnh Lập
Quay phim: Nhật Kid, Johnny Viên
Hậu kì: Nam Nguyễn, Huỳnh Lập, Hồng Tú, Nhật Kid

SHARE